در صورتی که در مورد محصول " راهنمای فارسی ماشین حساب CASIO ClassPad II fx-CP400 " مشکلی وجود دارد می توانید توضیحات و مشکلات مربوطه را از طریق تکمیل فرم زیر به ما اطلاع دهید